ulven

Ulven i Danmark


Ulvene i Danmark er indvandret fra Tyskland eller  Polen og tilhører den Euroasiatiske ulvestamme, som de Svenske, Norske og Finske ulve. Det er den største ulverace, væsentligt større end de sydeuropæiske ulve.


Ulven er  det næststørste rovdyr i Europa og er i stærk fremgang overalt i Europa.


I modsætning til øvrige Skandinavien, har vi ikke store øde landområder, men tværtom en stor befolkningstæthed. Det er et problem med et så stort rovdyr. Men ulvedrab på mennesker er sjældent skal det  nævnes.


Se også nyheder om ulven i Skandinavien.

UlvefaktaGråulvens størrelse:


En gråulv er overraskende stor og bliver typisk op til 60 kg (35-50 kg) i vægt og op til 160 cm fra snude til bagdel (105 - 160), halen ikke medtaget. Der er skudt ulve med en vægt op til 85-90 kg og det viser lidt om størrelsen af dette rovdyr. (kilde: www.vargfakta.se)


Gråulvens revir:


En gråulvefamilies revir i Sverige er 800 - 1000 km2, svarende til en firkant på 31 x 31km, men det er også set at de er større. Naturstyrrelsen oplyser et typisk areal på 250 - 300 km2 i Danmark og at det afhænder af fødevaregrundlaget.Hvor mange ulve er der i Danmark?


Der er konstateret kadavre og ekskrementer fra ulve i Jylland og der er med DNA konstateret flere ulve, som er gået over grænsen fra syd og slået sig ned flere steder i Jylland.


Der er forlydender om, at der også er begyndt at være etablerede ulvefamilier, men det er svært at få bekræftet entydigt for nuværende. En ulvefamilie har typisk 6-8 ulve i flokken.


Det er usikkert hvor mange ulve der er i Danmark, ihvertfald officielt, men bekræftede ulvefund er illustreret på dette kort. Det antages at der er omkring 10 ulve i Danmark, men det forventes at stige hurtigt pga. det store fødevaregrundlag.


Landmænd og andre kompenseres for tab af husdyr. Se tariffer.


Ulvens spor:


Ulvens forpoter:    9-11 cm.

Ulvens bagpoter:  8-10 cm.


Ulvens spor er typisk i lige linie, hvor hundens ofte er mere sik sak i sit forløb. Store hunde og ulvespor kan minde om hinanden, så det er nødvendigt at følge sporet over længere distance, for at være sikker på det er en ulv.


Ulven bruger ofte det energieffektive trav og det giver en skridtlængde på 120-160 cm og på hårdt underlag op til 200 cm. Ulven er tung og det giver dybe spor i blødt underlag, som sne og mudder.


Link til yderligere information: Ulvens spor


Hvor langt løber ulven omkring?


En ulv flytter sig typisk ikke over 20 km/dag, men det er heller ikke sjældent at den kan tilbagelægge 70-80 km på en dag og det sker i dens energieffektive trav og med de distancer, siger det sig selv, at ulven har behov for megen plads for ikke at være til gene for os mennesker.


Ulvens forplantning:


Hvalpene fødes i perioden april-juni måned. Hunulven er gravid i 60-65 dage og et kuld består typisk af 5-6 hvalpe. En ulv bliver kønsmoden efter 2 år.


Hvalpene forlader til dels ulvefamilien, når de bliver kønsmodne, men en del forbliver også hos ulvefamilien over yderligere 1 eller flere hvalpekuld og indgår som en naturlig del af ulvefamilien på denne vis og er med til at beskytte og jage med ulvefamilien.


Link til yderligere information: UlvefamilienUlv og hund - hybridproblem:

Ulv og hund kan parre sig og få afkom på dette grundlag. Det er et problem genetisk.


Det vil give en degenerering af vildulvens genmasse i takt med hybriders sameksistens med vildulvene og holder vi ikke ulvene afgrænset i øde isolerede områder, så vil genmassen blive ødelag. Ulven vil over tid blive ændret genmæssigt og dermed ikke "bevaret" som ulv.


For yderligere information herom, henvises til Dr. Val Geist artikel herom (pdf) (19/1 2015). Dr. Val Geist er nu pensioneret, og tidligere  professor hos Canadian University og nu bosiddende i British Columbia. Hans viden er omfattende indenfor rovdyr og som professor indenfor Environmental Science, med fokus på vildtets biologi og samfundsmæssige betydning ved politiske valg indenfor vildpleje i Canada.Ulven som rovdyr i Danmark:


Ulven er et af vores største rovdyr historisk set og er særdeles god til at tilpasse sig.


Men den er i direkte konkurrence med os mennesker om pladsen og naturens vildt. Det er ikke uden grund, ulvene overalt i Europa blev jaget systematisk til udrydelse, grundet dens store indhug på vildtet, angreb på vores tamdyr, husdyr og os mennesker.


I Danmark blev den sidste ulv dræbt  i 1813 ved Estvadgård lidt sydvest for Skive. Her 200 år senere, er ulven igen kommet til landet sydfra og vi danskere har lykkeligt glemt alt om udfordringerne omkring ulven.


- Ulven æder en stor del af vildtet

- Ulven angriber regelmæssigt tamdyr og tildels husdyr

- Ulven er et stort rovdyr og angriber også mennesker, omend i begrænset omfang.

   I Finland, Norge og Sverige døde mere end hundrede mennesker i 1800-tallet fra ulverangreb..Ulveproblemer i Skandinavien, historisk set:


Indtil ulven blev udryddet i Danmark og sydlige dele af Skandinavien, blev der regelmæssigt skambidt og tillige dræbt mennesker af ulve. Mørketallet omkring forfulgte  og skambidte mennesker fra ulveangreb er ikke registreret systematisk og mørketallet må antages at være betragteligt, sammenlignet med registrerede drab. Registrerede ulvedrab er meget begrænset efter de store afskydninger overalt i Europa for 100-150 år siden. De omfattende ulveangreb med dødelig udgang er næsten alle tilbage i det 19. århundrede i hovedreglen, selvom der fortsat har været den del drab i bl.a. østeuropa i det 20. århundrede, f.eks. 10 børn i Polen i 1937.


Idag høres det ofte, at ulven ikke er farlig for mennesker og nogle borgere hævder endda at der ikke er dokumenterede ulvedrab på mennesker. Men det er ganske enkelt ikke sandt og der er utallige dokumentationer på ulvedrab, både historisk set og desværre også de seneste år. Det er rigtigt, at der har været under 10 drab seneste 50 år i Vesteuropa (Rusland ikke inkl.), men i samme periode har ulven på det nærmeste ikke været tilstede og derfor viser statistikken desværre ikke noget særligt her. I samme periode har der været talrige ulvedrab på mennesker i Asien og mellemøsten.


De seneste 10 år er der efter sigende kun sket et drab i vesteuropa og det var i en dyrepark i Sverige. Det til trods for, at disse ulve var opvokset sammen med dyrepasseren og det viser bare hvor lidt der skal til for at tricke ulvens "prey-instinkt". Hertil kommer en dreng i Rusland (2013) og 2 voksne i Nordamerika (2005/2010). Antallet i mellemøsten og Asien er dog betydeligt.Af over 100 ulvedrabte menneske i Skandinavien, så kan f.eks. nævnes 21 børn dræbt og spist af ulve i Åbo len i Finland i perioden 1880 - 1882. Efter sigende efter indførelsen af skat på hunde, hvorefter ulvene hurtigt kom tættere på menneskene og det gik så helt galt i Åbo len i årene 1880 - 1882. Det stoppede først, da ulvefamilien blev skudt efter en intensiv ulvejagt i 1882. (Kilde: ”Minnen från vargåren i Åbo län 1880-82″ af Uno Godenhjelm). Her udover har der været dokumenterede ulvedrab på 43 børn og unge i perioden 1831-1881 i Finland, fordelt på flere områder og ulve. Finland afskød systematisk ulvebestanden og det har reduceret problemet signifikant, men nu er ulven igen indvandret fra Rusland og bestanden er i stærk vækst disse år.


I Norge blev en 6-årig pige drabt i 1800 i Sørum. hertil kommer andre ikke entydigt dokumenterede hændelser.


I Sverige er der blevet registreret 12 ulvedrab og 19 skambidte børn og unge over en 3 måneders periode i 1821. Denne ulv var havde tidligere været tilfangetagen og dermed ikke som egentlig vildulv. Alle dræbte ofre var børn, på nær en 19-årig kvinde. 27/4 1821 blev ulven skudt og drabene ophørte. Hertil kommer 4 registrerede ulvedrab på børn i perioden 1727-1763.


Der kan stilles spørgsmål til hvor mange registreringer der er foretaget af ulveangreb, hvor ofret slap væk med eller uden skambid. Dette mørketal må i sagens natur antages at være signifikant.Ulveangreb i Europa, Nordamerika og Asien:


Norsk Institut for Naturforskning har undersøgt omfanget af dokumenterede ulveangreb på mennesker i vesteuropa over tid og har kun kunnet dokumentere meget få ulveangreb over de sidste 50 år (indtil 2002). Rapporten har i samme forbindelse også set på de store populationer af ulve i Østueropa, Rusland og Asien, hvor der er rigtig mange ulveangreb på mennesker med dødelig udgang. For Nordamerika har dokumenterede sager været begrænset for samme periode. Siden da, er 2 mennesker i Nordamerika dokumenteret dræbt af ulve, hvilket står i kontrast til de seneste 50 år.


I Asien og mellemøsten er der  problemer med rabies og det har uden tvivl øget antallet af ulveangreb. Men igen er spørgsmålet hvor pålidelig dataindsamlingen er fra disse egne, især for ulveangreb blandt den fattige del af befolkningen.


For Østeuropa er der flere dokumenterede drab, bl.a. i Polen i 1937 blev 10 børn drabt over en kortere periode af formentlig 2 ulve. Østlige Estland havde 136 drab i det 19. århundrede og hertil kommer ulvedrab med rebies på 86 stk, dvs. totalt over 200 drab. I Frankrig er der tidligere sket adskillige ulvedrab på mennesker, bl.a. over 100 dræbt i perioden 1764-1767 og baseret på én ulv og denne havde ikke rabies. (Norsk Institut for naturforskning, side 19, 2002)


Samlet set har der været et ganske stort antal ulveangreb med dødelig udgang i det 19. århundrede, hvorefter vi systematisk udryddede ulven i store dele af primært Vesteuropa.


Ofrene fra ulveangreb er primært børn (90%) (Rapporten fra Norsk Institut for naturforskning, side 37, afsnit 11.4)

Nyheder

www.vargfakta.se bliver der løbende lavet opdateringer omkring problemer med ulve i og udenfor Sverige.


Nyheder om ulve:

Sverige

Norge

Nyheder - udpluk


Oregon Wolf Education:

Ulven er fredet, men hvad med renerne, køerne, hestene og vores husdyr?Fish and Wildlife conservation, Washington, US. Nyheder fra Nordamerika omkring Ulve.Manglende dialog om ulvene og afledte problemer skaber selvtægt i Finland og Sverige. Det er tiltaget i omfang efter EU har fredet ulven og fjernet nærdemokratiet og Sverige har øget strafferammen til 4 års fængsel for afskydning af ulv uden tilladelse.

Kilde: DREr ulve farlige i Danmark?

Århus Universitet (2013) har undersøgt risikoen og under følgende forholdsregler anses risikoen for lille:


1: Begrænse antallet af ulve, så det altid er

     let at finde føde - langt fra mennesker

2: Ulvene ikke fodres af mennesker

3: Ulve der viser tilvænning til menesker,

     skal hurtigt fjernes.


Se den fulde rapport og resumé nedenfor:

Læs om rapporten.

Download pdf-rapporten.


Norge har i 2002 udarbejdet et digert værk om ulven og problemer herom op gennem tiden. Antallet af "dokumenterede" ulvedrab på mennesker i Skandinavien, Europa, Nordamerika, Rusland og mellemøsten/Asien er forsøgt indsamlet og dokumenteret. Mørketallet for både uregistrerede skambid og forfølgelse på mennesker må antages at være signifikant og fremgår ikke af rapporten. Læs om rapporten.


Alaska og Canada undersøgelse af ulveproblemer fra 2002, i historisk perspektiv. Download pdf-rapporten.