Ulvejagt

Ulvejagt blivere mere almindeligt i Skandinavien - licensjagt på ulv i både Sverige, Finland og Norge.


Ulvebestanden reguleres på 2 måder:


1) Reguleret afskydning af overskuddet eller

2) Fødevarebegrænsning og deraf sultedød for de svageste individer.


Bliver sultedød loftet, så kommer vi til at se rigtig mange ulve meget tæt på os i søgen efter føde om vinteren. Og så vil vi mennesker i højere grad blive ulvebytte, ganske som set tidligere tider.

I Sverige og Finland er der langsomt ved at ske en opblødning, så ulvebestanden kan blive reguleret på et håndterbart niveau. Ulve der kommer for tæt på bymæssig bebyggelse eller ulve der systematisk dræber hunde eller tamdyr bliver skudt. Seneste afskydning er netop godkendt i Sverige, hvor en ulv har dræbt 4 jagthunde og på det grundlag er det besluttet at skyde pågældende ulv. Men der er desværre fortsat mange episoder, hvor tamdyr og husdyr bliver dræbt og mennesker der bliver stalket og forfulgt af ulve i både Finland og Sverige. Ulve der snuser rundt om beboeres huse, legepladser og gårdspladser er hurtigt optakten til overfald på især børn.


Det er fortsat meget usikkert, hvordan myndighederne i Danmark vil håndtere kommende problemer med ulvene i Danmark. Landmændene bliver økonomisk godtgjort, men hidtil er der ikke taget skridt til afskydning af ulve der dræber tamdyr , husdyr eller går tæt på bebyggelser i Danmark. Ulven er et stort rovdyr og vi bliver nød til at holde den på afstand af os mennesker. Ellers kommer der til at være dødsfald, også i Danmark.

Licensjagt på ulv er ved at blive mere almindeligt i Sverige og Norge i takt med det stadig stigende antal ulve. Nu er spørgsmålet så, hvornår Danmark også får licensjagt på ulve? Både de ulve der ikke holder afstand til os mennesker og vores tamdyr, samt generel regulering af bestanden.


Ulvejagt er som udgangspunkt forbudt i alle lande, der har underskrevet aftalen om fredning af ulvene. Danmark har også tiltrådt denne fredning for år tilbage og lang tid før ulven fik sin opblomstring i Vesteuropa igen.

Erfaringer med ulvejagt i udlandetDer er idag jagt på ulve i Nordamerika, Finland, Sverige, Norge og Rusland. Rusland har rigtig mange ulve og der er ingen begrænsninger på ulvejagt, mens det er meget reguleret i øvrige vestlige lande.


Former for ulvejagt


Jagt med hunde med gps og køretøjer

Med et sæt hunde med gps igangsættes spor, køretøjer følger hundene  og ulven omringes af køretøjerne med jægere. En effektiv jagtform, men i sagens natur krævende mht. hunde og udstyr.Ulvejagt i Alaska

Der er masser af muligheder for ulvejagt i udlandet og det kan være god træning, før ulvejagt åbner i Danmark. Vi har nu et stigende antal ulve i Jylland.


Det helt store spørgsmål disse år er, hvornår myndighederne (politikerne) forstår, at ulve der er nærgående eller som dræver får, køer og heste, skal afskydes. Ganske som det f.eks. sker regelmæssigt i Norge.


Men indtil det sker, så kan danske jægere jo øve sig i udlandet, Sverige, Norge, Finland eller i Canad.


Her er et mindre udpluk af muligheder i Canada og Alaska med fokus på  ulvejagt.


Huntatlaskawithus.com

Atlaskahuntguide.com

Atlaskan-adventures.net

Wildernessenterprices.com

Atlakaguideservices.com

ultimatewolfhunting.com

Castlerockoutfitters.com


Nyheder

Ulve (Varg) i Sverige:

www.vargfakta.se bliver der løbende lavet opdateringer omkring problemer med ulve i og udenfor Sverige.Udpluk af andre nyheder om ulve:

Sverige

Norge

Nyheder - udpluk


Oregon Wolf Education:

Ulven er fredet, men hvad med renerne, køerne, hestene og vores husdyr?Fish and Wildlife conservation, Washington, US. Nyheder fra Nordamerika omkring Ulve.Jagt på ulv:

Jagt på ulv er meget forskelligt fra land til land og pt. er der ikke givet tilladelse til jagt på ulv i Danmark. Sverige er godt på vej i flere områder, pga. bestandens kraftige vækst og skade lokalt.


Jagt på ulv må klassificeres som jagt på farligt rovdyr. Jagt på ulv kræver, at valg af jagtriffel kaliber og projektil sker med omhu.


Nedenfor er lagt et par interessante links som inspiration til valg af jagtammunition og riffelkaliber:


Links:

Vælg rette jagtriffel

10 riffel forslag fra USA

Overvejelser ved langdistancejagt på ulvJagtriffel review:

Blazer R8 Professional modulsystem riffel - dybdegående review af Blazer R8.

part I - part II