ulveangreb

Ulveangreb på mennesker


Det er heldigvis ikke hverdagskost, at ulve angriber mennesker i Skandinavien. Og heldigvis slipper de fleste fra det med skrækken eller med skambid.


Statistik over dræbte mennesker fra ulveangreb viser, at det er forholdsvist sjældent, men at de sker.

For Europa og Nordamerika har vi haft 3 ulveangreb med dødelig udgang siden år 2002, og samlet for Rusland, mellemøsten og Asien set, at det sker i et større omfang. Men det skal også siges, at omfanget af rabies i disse områder er stort og derfor er en del af forklaringen herpå. Men det viser også, at ulven er et stort rovdyr og at vi mennesker også er "prey" for ulven. Måske vi skulle lytte lidt mere til historien - "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it", af filosoffen Geord Santayana!.I andre sammenhænge gør vi i Danmark meget ud af "forsigtighedspricippet". Vi undgår unødig forurening, pesticider og indførelsen af nye hjælpestoffer i fødevarer og legetøj. Men for ulven har vi ikke haft et "forsigtighedsprincip". Vi har budt den velkommen med åbne arme og på intet tidspunkt haft en dialog om hvordan den vil påvirke landet, vores natur og i hvilket omfang vi fortsat kan have en risikofri færden i naturen. I udlandet er man mange steder bevidst om risikoen fra farlige rovdyr og går ikke bare ud i skoven og det ville være et tilbageskridt, hvis det blev sådan i Danmark.

Ulven er et farligt rovdyr


Ulveangreb på mennesker  i  Danmark er heldigvis ikke forekommet de sidste 10 år, efter ulven er gen-indvandret til Danmark. Men globalt set sker ulveangreb regelmæssigt. I Sverige sker der regelmæssigt angreb af ulve på hunde, som bliver luftet af deres ejer eller under jagt og det erofte forekommende, at ulvefamilier laver "stalking" på fodgængere eller ryttere, hvilket i sagens natur er ganske ubehageligt og kan være indledningen til et ulveangreb. I Canada og Rusland er der desværre flere tilfælde af ulveangreb med dødelig udgang. De tilfælde med stalking og mindre angreb bliver formentlig ikke altid registreret og det er derfor svært at vide i hvor stort omfang de sker reelt. Mørketallet på dette område må være signifikant. 


Naturstyrelsens hjemmeside er oplyst , at der er dræbt 0 i USA og Canada, 4 i Rusland og 4 i Europa i perioden 1950 - 2000 og at de er bekendt med en dræbt i 2002.


Men det er ikke opdateret information. I 2005 blev en 21 årig canadisk mand dræbt af ulve. Igen i 2010 blev en kvindelig jogger dræbt og spist af et ulvekobel i Canada og i 2013 blev en 10-årig dreng i Rusland dræbt af en ulv, mens han var ude at lege med 2 andre drenge. Hertil skal lægges tab af menneskeliv i Asien og Mellemøsten fra ulveangreb, som angives at ske oftere end i vores del af verden. Her ud over er der alle ulveangrebene uden dødelig udgang, f.eks. den 10-årige dreng i Minnesota, der blev bidt i hovedet om natten eller en skovarbejder der blev angrebet af ulve og reddede sig pga. sine 2 store hunde. Ulveangreb uden dødelig udgang bliver ikke registreret lige så systematisk og kommer typisk frem i lokale aviser under lokale nyheder. Ulveangreb tilbage i tiden må i omfattende grad mangle registrering for  ikke-dødelig udgang og mørketallet må derfor antages at være betragteligt.


I Canada har  ulveforskere erkendt, at den generelle opfattelse af ulvens fredelige sameksistens med os mennesker ikke holder. Erkendelsen af,  at ulven er ikke pr. natur er sky og at ulven også angriber  os mennesker, hvis den ser lejligheden til det, vinder frem i disse år. Vores viden fra 1800 tallet ser ud til at være gået i glemmebogen. Og med de få ulve i øde områder i vores verdensdel, så er der ikke set mange angreb de sidste 50-60 år, men det begynder at ændre sig i takt med den stigende population af ulve og den fredning der er sket i mange lande af ulven (EU). Fredning fjerner ulvens respekt for os mennesker og de ses oftere og oftere i haver og gårde i Sverige. Mange forældre er af den årsag, begyndt at køre deres børn i skole pga. risikoen for ulveangreb, også selvom risikoen er lille. Men hvem tør tage risikoen for sine børn i ulveområder?


En canadisk ulveforsker kalder det danske "ulveforsøg" for forrykt, da ulven ikke kan leve afsondret fra os mennesker og det vil ende grueligt galt i hans øjne. Hans udtalelse er baseret på lokalkendskab om ulve i Canada, fra Canada's mangeårige sameksistens med ulve, muliggjort ved deres meget store landområder, hvor ulven faktisk kan leve afsondret fra os mennesker. Men trods dette sker der fatale ulveangreb i Canada og flere bliver skadet for livet af skambid. Det skal oplyses, at den danske rapport om risiko ved ulve i Danmark, kritiserer forskeren for bl.a. at udtale, at det primært er børn og svagelige der angribes, som de mener er udokumenteret. Men med henvisning til den norske rapport om ulverisiko, er det  konkluderet, at det primært er børn der angribes af raske ulve (90%). (Se side 37, afsnit 11.4)


Hvordan beskytter du dig mod ulven?


Den officielle vejledning for Danmark findes nederst på naturstyrelsens hjemmeside, hvor det oplyses at man skal gøre som følger:


1)  Hæv stemmen.Snak, syng  eller råb højt og vredt, men skrig ikke.

2) Gør dig stor og holde arme og tasker over hovedet.

3) Gå stille baglæns, væk fra ulven. Du må ikke må løbe væk fra ulven, da vi dermed opfordrer til forfølgelse som byttedyr.

4) Se ikke ulven direkte i øjnene, med mindre den er ved at angribe dig. *)

5) Følger ulven efter dig, stop op og gå hellere et par skridt mod ulven og fortsæt med at gøre dig stor og larmende, som angivet ovenfor.

6) Bliver du  angrebet, så kæmp for livet, spark og slå alt hvad du kan - spil IKKE død, vigtigt med aktiv modstand.


Er der børn med, så hold dem tæt ind til jer, da ulve altid går efter det letteste bytte. Langt de fleste ulvedrab er på børn under 12 år.


Er der flere ulve, så  vend stadig front mod ulvene, så vidt muligt, men ellers er resultatet jo lidt usikkert. Ulven er en usædvanlig dygtig jæger og bør ikke undervurderes.


Har du hund med, så slip den løs og forlad stille og roligt området. Forsøg ikke at stille dig imellem hunden og ulven, det kan være fatalt. Ulvens "prey-instinkt" er vakt ved syn af en  hund. Utallige hunde er drabt på denne måde i Sverige. Der er netop givet tilladelse til ulvejagt på én ulv i Sverige med helikopter, efter 4 jagthunde er blevet dræbt af ulven. (dec. 2014)


Giv aldrig ulven mad.


Gå aldrig hen til ulven, hold stor afstand til ulven, mindst 100 m eller mere.


Konstateres nærgående ulve, rapporter altid hændelsen på 112, da "tamme" ulve er yderst farlige og har mistet deres respekt for mennesker. Er Ulven ikke sky for mennesker og går ind i bymæssig bebyggelse, så er risikoen for ulveangreb betydeligt større.


I USA aflives ulve der kommer ind i byerne.


*) At kigge ulven direkte i øjnene er at opfordre til dyst og det anbefales typisk ikke overfor vilde rovdyr. Naturstyrelsen angiver man skal kigge ulven direkte i øjnene, men flere kilder modsiger dette.Århus Universitets Rapport


Nedenstående skal overholdes, såfremt ulvene i Danmark kun skal udgøre en lille risiko for os mennesker. Det er skrappe krav og sikrer vi ikke, at de overholdes, så  vil vi have en risiko større end "lille" for ulveangreb på mennesker i Danmark:.


Kopi fra rapportens konklusion:


Så længe man sørger for at ulvene forbliver sky og holdes i en bestandsmæssig/fødemæssig  tilstand, hvor der ikke er grund til at opsøge mennesker, kan ulve ikke betragtes som farlige for mennesker. Dette kan opnås ved at:


Være opmærksom på, at der ikke er flere ulve, end at de alle nemt kan finde føde i naturen – langt fra mennesker

Man aktivt og hurtigt fjerner enkeltindivider, der udviser tegn på tilvænning til mennesker.

Man oplyser befolkningen om, at man ikke skal opsøge endsige fodre ulve

af nysgerrighed eller misforstået omsorg, da dette netop vil fremme en tilvænning til mennesker.

Man i forbindelse med regulering efter Habitatdirektivets bestemmelser

selektivt fjerner ulve i de områder, hvor der på trods af afværgeforanstaltninger

fortsat er risiko for tilvænning overfor husdyr eller mennesker.Nyheder

www.vargfakta.se bliver der løbende lavet opdateringer omkring ulve i og udenfor Sverige.


Nyheder om ulve:

Sverige

Norge

Nyheder - udpluk


Oregon Wolf Education:

Ulven er fredet, men hvad med renerne, køerne, hestene og vores husdyr?Fish and Wildlife conservation, Washington, US. Nyheder fra Nordamerika omkring Ulve.Manglende dialog om ulvene og afledte problemer skaber selvtægt i Finland og Sverige. Det er tiltaget i omfang efter EU har fredet ulven og fjernet nærdemokratiet og Sverige har øget strafferammen til 4 års fængsel for afskydning af ulv uden tilladelse.

Kilde: DREr ulve farlige i Danmark?

Århus Universitet (2013) har undersøgt risikoen og under følgende forholdsregler anses risikoen for lille:


1: Begrænse antallet af ulve, så det altid er

     let at finde føde - langt fra mennesker

2: Ulvene ikke fodres af mennesker

3: Ulve der viser tilvænning til menesker,

     skal hurtigt fjernes.


Se den fulde rapport og resumé nedenfor:

Læs om rapporten.

Download pdf-rapporten.


Norge har i 2002 udarbejdet et digert værk om ulven og problemer herom op gennem tiden. Antallet af "dokumenterede" ulvedrab på mennesker i Skandinavien, Europa, Nordamerika, Rusland og mellemøsten/Asien er forsøgt indsamlet og dokumenteret. Mørketallet for både uregistrerede skambid og forfølgelse på mennesker må antages at være signifikant og fremgår ikke af rapporten. Læs om rapporten.


Alaska og Canada undersøgelse af ulveproblemer fra 2002, i historisk perspektiv. Download pdf-rapporten.