Ulvejagt

Ulvejagt blivere mere almindeligt i Skandinavien - licensjagt på ulv i både Sverige, Finland og Norge.

 

 

Licensjagt på ulv er ved at blive mere almindeligt i Sverige og Norge i takt med det stadig stigende antal ulve. Nu er spørgsmålet så, hvornår Danmark også får licensjagt på ulve? Både de ulve der ikke holder afstand til os mennesker og vores tamdyr, samt generel regulering af bestanden.

 

Ulvejagt er som udgangspunkt forbudt i alle lande, der har underskrevet aftalen om fredning af ulvene. Danmark har også tiltrådt denne fredning for år tilbage og lang tid før ulven fik sin opblomstring i Vesteuropa igen.

 

Populært sagt kan ulvebestanden reguleres på 2 måder:

 

1) Reguleret afskydning af overskuddet eller

2) Fødevarebegrænsning og deraf sultedød for de svageste individer.

 

Bliver sultedød loftet, så kommer vi til at se rigtig mange ulve meget tæt på os i søgen efter føde om vinteren. Og så vil vi mennesker i højere grad blive ulvebytte, ganske som set tidligere tider.

 

I Sverige og Finland er der langsomt ved at ske en opblødning, så ulvebestanden kan blive reguleret på et håndterbart niveau. Ulve der kommer for tæt på bymæssig bebyggelse eller ulve der systematisk dræber hunde eller tamdyr bliver skudt. Seneste afskydning er netop godkendt i Sverige, hvor en ulv har dræbt 4 jagthunde og på det grundlag er det besluttet at skyde pågældende ulv. Men der er desværre fortsat mange episoder, hvor tamdyr og husdyr bliver dræbt og mennesker der bliver stalket og forfulgt af ulve i både Finland og Sverige. Ulve der snuser rundt om beboeres huse, legepladser og gårdspladser er hurtigt optakten til overfald på især børn.

 

Det er fortsat meget usikkert, hvordan myndighederne i Danmark vil håndtere kommende problemer med ulvene i Danmark. Landmændene bliver økonomisk godtgjort, men hidtil er der ikke taget skridt til afskydning af ulve der dræber tamdyr , husdyr eller går tæt på bebyggelser i Danmark. Ulven er et stort rovdyr og vi bliver nød til at holde den på afstand af os mennesker. Ellers kommer der til at være dødsfald, også i Danmark.

Erfaringer med ulvejagt i udlandet

 

 

Der er idag jagt på ulve i bl.a. Nordamerika, Finland, Sverige, Norge og Rusland. Rusland har rigtig mange ulve og der er ingen begrænsninger på ulvejagt, mens det er meget reguleret i øvrige vestlige lande.

 

Jagtudstyr:

Jagt på store rovdyr som ulve skal altid ske med stor forsigtighed, da ulven er en rigtig dygtig jæger og der kan hurtigt blive byttet om på rollerne.

 

Jagtriflen:

Der er behov for en stor anslagsenergi ved jagt på ulv, så ulven umiddelbart falder om.

 

En anslagsenergi på 2500 Joule eller over vil være at foretrække for ulvejagt.

 

30-06 eller større kaliber er fine valg til ulvejagt, udfra behovet for lang skudafstand og effektivt drab.

 

Valg af jagtriffel mærke er mere en smagssag og en pålidelig 30-06 fås fra 4000 kr til langt over 20.000 kr. Men som på så mange andre områder, så er der fordele ved at bruge lidt mere på udstyret. F.eks. kan en dyr riffel som Blazer R8 hurtigt laves om til anden kaliber og dermed kan skydetræningen eller anden jagt blive dækket effektivt af samme riffel. Omvendt er der også lang vej fra 4000 kr pr. riffel til 25-30.000 for en Blazer R8 med en ekstra pibe.

 

 

Valg af projektil:

For 30-06 vil et projektil på 180-220 grain være fornuftigt. projektilet skal selvfølgeligt være designet for jagt på store dyr. I praksis vil ammunition til elg , kronhjort og vildsvin også være et godt valg til ulv.

 

Valg af sigtekikkert:

Anerkendte mærker giver gode resultater og en god kikkert koster let over 10.000 kr + montage til 2-3000 kr.

 

Afstandsmåler:

Er ulvejagten planlagt til jagt på lange afstande, så skal afstandsmålingen være på plads. Her er øjemål ikke godt nok.

 

Skydetræning: (Vigtig)

For jagt på store rovdyr, skal første skud ramme som tiltænkt, ellers er der hurtigt problemer.

Regelmæssigt skydetræning på bane er derfor påkrævet før jagt på ulv .

 

Udstyret skal være skudt ind og jægeren skal have fuld viden om valgt ammunitions ballistiske performance, så der effektivt kan reguleres for afstanden. Er riflen indskudt på 200 meter, så skal det vides hvor meget der skal holdes over, hvis skuddet går på 300 meter. Og som altid, så kun skudafgivelse der giver et effektivt drab.

 

 

Former for ulvejagt

 

Jagt med hunde med gps og køretøjer

Med et sæt hunde med gps igangsættes spor, køretøjer følger hundene og ulven omringes af køretøjerne med jægere. En effektiv jagtform, men i sagens natur krævende mht. hunde og udstyr.

 

 

Ulvejagt i Alaska

Der er masser af muligheder for ulvejagt i udlandet og det kan være god træning, før ulvejagt åbner i Danmark. Vi har nu 40 ulve i Jylland (Nov. 2015) og spørgsmålet er hvornår problemerne med ulve i Danmark bliver store nok, til at der bliver givet godkendelse til reguleringsjagt.

 

Men indtil det sker, så kan f.eks. et af nedenstående links til ulvejagt i Alaska studeres nærmere:

 

Huntatlaskawithus.com

Atlaskahuntguide.com

Atlaskan-adventures.net

Wildernessenterprices.com

Atlakaguideservices.com

ultimatewolfhunting.com

Castlerockoutfitters.com

 

Nyheder

Ulve (Varg) i Sverige:

www.vargfakta.se bliver der løbende lavet opdateringer omkring problemer med ulve i og udenfor Sverige.

 

 

Udpluk af andre nyheder om ulve:

Sverige

Norge

Nyheder - udpluk

 

Oregon Wolf Education:

Ulven er fredet, men hvad med renerne, køerne, hestene og vores husdyr?

Se stærke billeder fra drab på rener i Finland

 

 

Fish and Wildlife conservation, Washington, US. Nyheder fra Nordamerika omkring Ulve.

 

 

Jagt på ulv:

Jagt på ulv er meget forskelligt fra land til land og pt. er der ikke givet tilladelse til jagt på ulv i Danmark. Sverige er godt på vej i flere områder, pga. bestandens kraftige vækst og skade lokalt.

 

Jagt på ulv må klassificeres som jagt på farligt rovdyr. Jagt på ulv kræver, at valg af jagtriffel kaliber og projektil sker med omhu.

 

Nedenfor er lagt et par interessante links som inspiration til valg af jagtammunition og riffelkaliber:

 

Links:

Vælg rette jagtriffel

10 riffel forslag fra USA

Overvejelser ved langdistancejagt på ulv

 

 

Jagtriffel review:

Blazer R8 Professional modulsystem riffel - dybdegående review af Blazer R8.

part I - part II

 

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED Ulvefakta.dk

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS