Nyheder

Nyheder - udpluk

 

 

"Live TV-rapport" om familie angrebet af ulve i Washington d. 22/12 2007. Deres 2 hunde reddede familien. Se link til TV-rapport nedenfor og detaljer her.

See live om angrebet.

 

 

2016-11-04: Ulv slentre rundt midt i by i Blekinge, nord for Karlshamn

 

Igår eftermiddags blev en ulv registreret i midten af Gränum i Blekinge. Den var fuldstændig rolig og på ingen måde skræmt over mennesker i sin nærhed. Der blev taget billeder m.m. og på nedenstående link fremgår nærmere information.

 

Men problemet er ikke det positive i et roligt vildt dyr, men at dette vilde dyr er tilpasset livet blandt mennesker og ikke har nogen som helst frygt i sig, overfor os mennesker. Og hvor skulle denne frygt også komme fra? De er fredede og der afskydes sjældent ulve i Sverige og da slet ikke i Danmark, for den sags skyld.

 

Så kommer vil til at have samme scenarie i Danmark?

 

Eller bør vi ikke overveje at gøre som i Norge, hvor der afskydes 2/3 af ulvebestanden, så landboerne igen kan færdes frit i naturen og ikke være udsat for nærgående ulve, hvad enten det er midt i byen eller i flok.

 

Nærmere information: Link (pdf)

 

 

2016-11-01: Norge afskyder 2/3 af alle ulve - nu er problemerne blevet for store!

 

I takt med Norges erfaringer med ulve og deres adfærd, er det nu besluttet at afskyde 2/3 af alle ulve i Norge. Formålet er at der igen bliver ro i de områder med store ulveproblemer.

 

Som tidligere omtalt, er der landboere der ikke længere er trygge ved at være i naturen og ikke længere går tur i skovene og det vil Nordmændene ikke længere stå model til.

 

Det bliver spændende at se, om Danmark ikke snart går samme vej, i takt med at de 4 ulve bliver til 40 eller flere i de kommende år.

 

Ritzau: Link

 

 

2016-08-12: Landbrug & Fødevarers holdning til ulv i Danmark

 

Landbrug & Fødevarers holdning til ulv i Danmark er, at der er for få egnede områder til vilde ulve i Danmark. Og der opfordres derfor til, at vi ikke fremmer ulvebestanden i Danmark.

 

Citat:

"Det er Landbrug & Fødevarers grundlæggende holdning, at der i Danmark i dag ikke er plads til ulven, da der er tale om et kulturlandskab med kun ganske få ”vilde områder”, der reelt kan fungere som en ulvehabitat. Derfor bør der – under hensyntagen til habitatdirektivets bestemmelser – ikke gøres tiltag for at fremme ulvebestanden i Danmark."

 

Nærmere information på Landbrug & Fødevarer: Link (pdf)

 

 

2016-06-26: 4 ulve i Danmark?

 

For en måned siden, blev alle kort over ulve i Danmark droppet. Uendeligt ringe arbejde har gjort alle data upålidelige, da ynglende ræve m. m. blev talt med som ulv.

 

Nu tales der igen om sølle 4 omstrejfende ulve i Danmark og heldigvis ingen ynglende ulve. Det afspejler også de relativt få skader vi hidtil har haft i Danmark, ift. Sverige og Tyskland. Havde antallet været de 40, så havde vi haft markant flere problemer med ulv i Danmark.

 

Men denne invasive art vil øge sin tilstedeværelse i Danmark i kommende år, til skade for os alle.

 

Nærmere information på DR nyheder: Link. (pdf)

 

 

2016-04-30: Skambidt rådyr - dræbt af ulv nord for Ikast

 

Et uhyggeligt syn der viser, hvor voldsomt det kan gå til, når en "dræbermaskine" er på spil, mener Erik Kavin.

 

Se den fulde artikel her: Link.

 

 

2016-04-26: Høring om ulv i stortinget - Norge

Norkse skovejere har sat høring iom ulv i stortinget i Norge.

 

I dag var det høring om ulv på Stortinget. Norges Skovejerforbund gav klart udtryk for at det ikke er ønskeligt med ulv i Norge.

 

Glommen Skog deltog på høringen også. Avdelingsshef Yngve Holth oplyste blandt andet, at Glommens medlemmer er stærkt berørt af ulvene. Det er store værdier for bygdene og for storsamfunnet, både i form av arbejdspladser og skatteindtægter, og som grunnlag for bosætning. Ulven lægger store begrænsninger på udnyttelsen av arealerne. Holth tog også op at meldingen mangler en grundig tolkning af Bern-konvensjonen.

 

Der er for mange problemer med ulvene og der skal ske reduktion og større kompensation for tab på tamdyr og vildt pga. ulvene.

 

Se den fulde artikel her: Link.

 

 

2016-04-26: Nej til hævdende ulve i Norge

Der er ikke plads til ynglende ulve i Norge, jfr. Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Merete Furuberg hadde et klart budskap til Stortingets energi- og miljøkomite på dagens høring om «Ulv i norsk natur».

- Nei til ynglende ulv i Norge

- Bernkonvensjonen må tolkes objektivt

- Det genetiske opphavet til ulven i Norge må klargjøres

- Tapte beite og jaktretter må erstattes

 

Se den fulde artikel her: Link.

 

 

2016-04-14: Vil skyde ulve pr. 1. maj

Midtdalsordførerne vil have lov til hurtigere at skyde ulve, der angriber tamdyr og husdyr. Idag skal ulven først dræbe de første tamdyr, før der kan gives tilladelse til at skyde aggressive ulve, der går efter tamdyr og husdyr i Norge.

 

Sammen med landbrugsorganisastionerne i Oppland, kræver de tre midtdalsordførerne stående tilladelse til afskydning af ulv fra 1. maj.

 

Bemærk dog, at ulve regelmæssigt skydes i Norge, et helt anderledes pragmatisk billede end det vi har i Danmark, hvor ingen ulve skydes, uanset problemet.

 

Se den fulde artikel her: Link.

 

 

2016-04-14: Ulv set ved Velling, Jyllind - Forælder bekymret for børnene

 

"...nu skal man da tænke over, om man kan lade ungerne løbe alene ude, siger Klaus Mastrup, der selv har et barn på tre år."

 

Se den fulde artikel her: Link.

 

 

2016-03-13: Kendt børnevært vil påvise at antal ulve er ubetydeligt i Danmark - 4 stk?

Endnu en melder sig på banen for at mane de overdrevne ulveantal i jorden. Formentlig kun 4 ulve i Danmark.

 

Link: Ekstrabladet

 

2016-02-19: Antal ulve vildt overdrevet !

Det er nu anerkendt, at antal ulve i Danmark er betydeligt lavere end fremført af Århus Universitet. Måske helt ned til 5-6 stykker. Emsige forskere har simpelthen "glemt" at tjekke for ræv i deres gen-sporing og det har givet vildt overdrevne antal ulve i Jylland.

 

Det er helt sikkert også derfor, mange har undret sig over de, trods alt, relativt få angreb på husdyr og ingen angreb på tamdyr, som er rapporteret i Danmark. For Sverige og Norge er billedet helt anderledes og adskillige hunde er blevet dræbt af ulve i vores nabolande. Og hertil skal lægges alle de ubehagelige oplevelser, svenske og norske borgere løbende bliver udsat for og som vi hidtil har været sparet for i Danmark, heldigvis.

 

Link: Berlingske

 

 

2016-01-26: 500 ulve i Sverige

Der er nu omkring 500 ulve i Sverige, en udvikling fra små 40 individer for 15 år siden. Der har været jagt på ulv i Sverige over flere omgange og forventer vi samme udvikling i Danmark, så bliver antallet af ulve herhjemme stort.

 

Se graf over udviklinger af ulve i Sverige, ekskl. afkom.

 

2016-01-26: Ulven skaber splittelse mellem land og by

I Trysil i Norge skaber ulven splittelse mellem by og land. Byboerne er overvejende positive, landboerner er overvejende negativ overfor ulven.

Det er trist at se, at der er denne manglende forståelse for de problemer store rovdyr skaber, både hvad angår husdyr angreb og frygten for at færdes i naturen.

 

Aftenposten.no

 

2015-12-08: At bo med ulve i Norge - En lokals beretning

Det er oftere og oftere, der berettes om store gener fra lokale borgere, der må bo side om side med vildtlevende ulve.

 

Læs beretningen fra en borger I Nordnorge og vurder selv, hvordan det vil påvirke din hverdan, når du en dag også lever i ulveområde i Danmark, som nogle af jer allede gør idag.

 

Link: At bo med ulve i Norge

 

 

2015-12-05: Jagtsæsonen 2016 Ulv, Sverige

Jagtsæsonen 2016 er på plads i Sverige med licensjagt på ulv.

 

På grundlag af den store bestand af ulve i Sverige, er det besluttet, at der må skydes 40 ulve i Sverige i kommende ulvejagt sæson.

 

Områder med ulvejagt licenser:

De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

 

Värmland – 20 vargar

Örebro/Värmland – 6 vargar (gemensamma reviret Loka, jakt administreras av Länsstyrelsen Örebro)

Dalarna – 8 vargar

Gävleborg – 6 vargar

Västmanland – 6 vargar

 

Fördelningen mellan länen följer de regionala förvaltningsplanerna för varg.

 

Mere information kan ses på nedenstående link til länsstyrelsen.

 

Link: Länsstyrelsen

 

2015-12-05: Invasive arter i Europa

EU har lavet en liste over invasive dyrearter i EU-området og i sagens natur, er ulven ikke en invasiv art. Det kan vi så have et minuts stilhed omkring.

 

Link: DR

 

2015-11-17: I Alaska afskydes ulve systematisk fra helikopter - beskyttelse af lokalbefolkningen

I Alaska sker der systematisk afskydning af ulve, for at beskytte lokalbefolkningens vildt og dermed understøtte deres mulighed for fortsat, at få brød på bordet, bogstavlig talt. Bl.a. blev 11 ulve afskudt fra helikopter ultimo 2014 og set i det perspektiv, er kontrasten til Danmark og Naturhistorisk Museum's ulvehåndtering godt nok slående.

 

Link: Alaska wolf hunt

 

 

2015-11-16: Tag hensyn til ulveyngel - siger Naturhistorisk Museum i Århus

Nu opfordres danskerne til at tage hensyn til ulve med valpe i Jydske skove. Hvad mon de søde rådyrkid synes om den tanke?

 

Det er slående, at i udlandet sker der systematisk afskydning af ulve, men i Danmark falder vi fuldstændig på halen for et stort rovdyr i vores midte.

 

Link: DR-nyheder

 

 

2015-11-13: Vorupør har besøg af ulv - Dræbt rålam i indkørsel

Dræbt rålam er fundet i indkørsel i Vorupør og det er med stor sandsynlighed en ulv der er på besøg. Den er set i området.

 

Link: Nordjyske (pdf)

 

2015-11-13:Gårdejer har mistet over 60 får på 1 år - Nu politianmeldt

En gårdejer uden Gnesta , sydvest for Stockholm, har ikke gjort nok for at beskytte sine får mod ulveangreb og bliver nu retsforfulgt for dyremishandling. Det er Länstyrelsen der har politianmeldt gårdejeren til politiet for overtrædelse af dyreværnsloven. Det sker efter mere end 60 får er dræbt på ejendommen indenfor det seneste år.

 

Mon de mange elgdyr og hjorte der dagligt bliver dræbt af ulve i Sverige, nu også skal have samme beskyttelse?

 

Se iøvrigt nedenstående link fra tidligere angreb på gården. De får har det ikke godt!

 

Link: SVT.SE (pdf)

 

Kilde: Ritzau/TT

 

 

2015-10-23: Hund hårdt såret af ulveangreb

Hund hårdt såret af 2 ulve i Sverige. Se det stærke billeder af, hvordan 2 ulve systematisk går til angreb på hunden, optaget med hundens eget påmonterede kamera. Til sidst gav hunden op. Ulveangreb på hunde sker relativt hyppigt i Sverige. I Norge har hundeejere lov til at forsvare sig mod angribene ugle, det samme er ikke tilladt i Danmark.

 

Link: Svenskjagt

 

2015-10-19:

Tommy omrinet af 6 ulve - punkteret i svensk skov i mørket!

 

Det var en ubehagelig og reelt også farlig oplevelse, som Tommy oplevede i Sverige igår. Efter en vindmølle inspektion, blev bilen ramt af punktering på hjemvejen og i et område uden mobildækning.

Tommy ville gå til nærmeste punkt med mobildækning, men da han så ud af vinduet, stod der 6 ulver rundt om bilen!

 

Idag kan Tommy ikke slippe tanken for, hvad der ville være sket, hvis han var punkteret 50 meter før og påbegyndt gåturen i mørket de næste 9 km til nærmeste punkt med mobildækning. Istedet kørte han de 9 km på fladt dæk, men som læser kan man ikke slippe tanken om et tilsvarende møde på cykel eller til fods.Er vi sikre i skoven idag?

 

Se mere på expressen.se eller pdf-link nedenfor.

 

Link: Expressen.se (pdf)

 

 

2015-10-14: Ulv skudt i Norge

Anskudt ulv fundet død - Jaget efter drab på jagthund i Norge

 

Ulv gik til angreb på jagthund og blev anskudt af jærgere efterfølgende.

 

Den anskudte ulv er nu fundet død af jæger i Norge.

 

Norge er betydeligt mere konsekvent i deres håndtering af ulve. Angribes tamdyr og hunde, så jages de pågældende ulve og hermed sikres , at ingen ulve i Norge blevet vænnet til jagt på tamdyr.

 

Hvad sker der i Danmark? Tja, ingenting, så spændende hvad de danske ulve vil gøre fremover.

 

Se link fra Norge.

 

Link: VG (pdf)

 

 

2015-11-09: Stutteriejer har problemer med nærgående ulve

Se kvällspressens artikel om nærgående ulve. Gårdejeren har måtte lade sin hund passe andetsteds og han er bekymret for sine travheste. En ulv nedlægger nemt en Elg, så en hest kan absolut være i fare for samme skæbne.

 

Ling. Kvällspressen

 

 

2015-09-08:

Folk på landet bliver set ned på af byboere - frygten for ulve tages ikke alvorligt i storbyen

 

Der er ved at opstå en konflikt mellem ulveelskere i storbyerne og befolkningen på landet, som må leve med rovdyrene og de gener det giver.

 

Læs nedenstående artikel fra Norge om problemerne for landbefolkningen i Norge.

 

Link: Dagbladet (pdf)

 

2015-09-07:

Ulve set på Fyn

 

Jfr. TV2 Fyn er der nu set 2 ulve på Fyn.

 

Fynske landbrug og private skal nu også til at passe på deres husdyr på Fyn, da det ikke kan udelukkes, at det faktisk er ulve der er set på Fyn.

 

Ulve kan uden problemer svømme og Lillebælt er ikke en forhindring i den forbindelse.

Spørgsmålet er så, hvornår Sjælland og de større øer også har en fast ulvestamme?

 

Link: TV2 Fyn

 

 

2015-09-05:

Ulveangreb på får ved Holstebro

 

Peter Helen’s gård var torsdag udsat for ulveangreb og 10 får blev dræbt.

Ifølge Peter Helen er Danmark for lille til ulve.

 

Fårhyrde Peter Hele udtaler;

Vi har ikke store skovområder som Sverige, Finland og Norge.

Det kan ikke være rigtigt, at ulvene trækker ind på ejendomme med husdyr og dræber dem efter forgodt befindende. Det var et frygteligt syn for fårehyrde Peter Helen af se 10 af sine får dræbt så voldsomt.

 

Link: Danmark rundt, dagbladet.

 

 

2015-08-11:

Nu er antallet af dræbte får højere af ulv end af bjørn i Norge!

 

Over halvdelen af dræbte får i Norge er sket af ulve for 2014-2015 og overhaler bjørnedrab på får.

 

En af årsagerne er, at ulven i stigende omfang rykker udenfor ulvezonerne og går på hugst på landmændenes husdyr. Særligt det østlige Norge er landmændene slemt ramt på dette område og mange husdyravlere tager nu husdyrene hjem fra græs i stigende omfang for at undgå flere dræbte dyr.

 

I 2013 blev der udbetalt erstatning for 31.048 mistede får og lam, et voldsomt tal for Norge.

Det er nødvendigt med større kontrol med grænsekrydsende rovdyr.

 

Kilde: Landbrugsavisen.dk

 

 

 

2015-08-01:

Lidt humor skal der også være plads til:

 

"Hvorfor kun jyske ulve?

 

ULVE Ifølge eksperter er der plads til 10 ulvefamilier i Jylland. Men hvorfor er det kun os jyder, der skal have glæde af ulvene? Når det kan lade sig gøre at flytte vilde dyr mellem zoologiske haver, må det være en let sag at opsøge, bedøve og flytte ulve til de større skovområder på Sjælland, eksempelvis Gribskov og Jægersborg Dyrehave, så sjællændere også kan få glæde af ulvene.

 

Det vil samtidig gøre det lettere og billigere for interesserede sjællændere at følge dyrene, og sjællandske eksperter vil utvivlsomt blive ellevilde af begejstring over at kunne foretage studier af ulvene i nærområdet."

 

Herfra er vi nu ganske tilfredse med disse dejlige dyr i Jylland, ingen grund til at gentage succesen på øerne :)

 

 

2015-08-01:

Det er nu med billeder konstateret ulveafkom i midtjylland og en jydsk borger nød synet under en gårtur.

 

Spørgsmålet er så, om samme borger vil nyde de 5-6 fuldvoksne ulve i kobbel om 1-2 år på en tilsvarende gåtur og om hendes hund overlever dette. I Sverige sker der hyppigt hundedrab for næsen af hundenes ejere og det åbne spørgsmål er nu, hvornår det også begynder i Danmark?

 

Link DR (pdf)

 

 

2015-07-31:

Et lokaloråde i Norgen har fået nok at ulve. Efter 5 ulveangreb på tamdyr er beboerne skræmte over hvad det næste bliver. Forældre tør ikke længere lade deres børn lege udenfor, borgere tør ikke længere gå tur med deres hunde og umiddelbart gøres der intet for borgerne i det berørte område.

 

På 5 uger er 55 tamdyr dræbt af ulve og spørgsmålet er hvornår det stopper?

 

Statens Naturopsyn i Norge har oplyst, at området er en af Norges udpegede ulvezoner, men at ulvene som sådan ikke er direkte fredede. Ulvene kan skydes i selvforsvar, når de angriber tamdyr på privat grund.

 

Af tidligere retsager i Norge, er det dog ikke uden risiko at skyde angribene ulve, da kravet til selvforsvar er stort - ulven skal tages på fersk gerning med tænderne i tamdyrene, så at sige. En ulv udenfor en indhegning kan ikke skydes, uanset bondens forventning om, at den hopper over timen efter og tager tamdyr direkte på marken.

 

Link JP (pdf)

 

2015-07-19:

De jydske ulve stammer fra Polen og som mange andre rovdyr strejfer de ofte over lange afstande og derfor kan det også virke besynderligt, at det fra offentligt hold fastholdes, at der er plads til så store rovdyr i Danmark.

 

Se mere om de lange afstande ulve strejfer uden problemer. (pdf)

 

2015-07-16:

Der er nu fundet tegn på ulvefamilie i Jylland. Spor fra voksen og ulveunger er konstateret i Jylland.

 

Se artiklen hos DR. (pdf)

 

2015-07-10:

Licensjagt i Norge for 2015-2016 er stadfæstet, trods klager herom. Stadig oftere er der jagt på ulv i Norge, i takt med den stigende udbredelse og de problemer det giver for beboere og tamdyr i ulveområder i Norge. Bestanden skal holdes på rimeligt niveau, så beboere og tamdyr ikke udsættes for fare.

 

Se hele afgørelsen her. (pdf)

 

2015-06-28:

Der har nu været minimum 40 forskellige strejfende ulve i Jylland, viser tests fra Århus Universitet.

 

Se artiklen fra Berlingske tidende.

 

2015-06-23:

Norge - Ulv skudt af jægere i Sørlandet, efter angreb på tamdyr. Ulven blev skudt på 120 meters afstand og det er ikke første ulv der er skudt i Norge. I takt med de stigende problemer mellem ulve og tamdyr, er antallet af ulve skudt stigende i Norge og Norge tager en praktisk tilgang til ulvebestanden, så ulve der angriber tamdyr, afskydes.

 

Hvilke tiltag gøres der i Danmark mod ulve der tager tamdyr eller jager tæt på beboede områder? Øh, ingenting!

 

Link. (pdf)

 

 

2015-06-22:

Kolding - 30-40 koldingensere har kontaktet kommunen, siden ulve dræbte 3 rådyr i Marielundsskoven i Kolding midte.

 

En grundejer oplyser, jfr. DR-nyheder, at et delvist spist rådyr er fundet lige på den anden siden af hækken til hans egen have og det er bekymrende.

 

Ingen tvivl om, at ulve så nær beboelse og børn er en risko og skal vi i Danmark følge Regeringens egen rapport på området, så skal sådanne ulve skydes umiddelbart. Utroligt så passiv etaten er på dette område.

 

Link (pdf)

 

 

2015-05-13:

Sverige - Der er nu omkring 600 ulve i Sverige og denne population er fremavlet over de seneste 15 år og alene indenfor de seneste 2-3 år er antallet fordoblet.

 

Det samme billede kan forventes i Danmark. Så de 15-20 ulve vi formentlig har i Jylland idag, vil mangedobles over ganske få år og i takt med reduktionen i krondyrbestanden, så vil ulvene rette deres opmærksomhed mod andre fødemuligheder og det topper først den dag ulvene enten bliver reguleret ned i antal eller hunde og mennesker bliver angrebet pga. reel sult blandt ulvene.

 

Link.

 

2015-05-12:

Jægere opfordrer på flere sites til at jage ulve i det midtjyske. Det er selvtægt og ulovligt udtaler en ansat fra Naturhistorisk Museum i Århus. Men kan det undre, når myndighederne ser passivt til, at Danmark bliver rendt over ende af et stigende antal ulve, som overhovedet ikke udviser nogen form for skyhed og færdes fuldstændigt afslappet tæt på børnehaver, parker og byer i Jylland.

 

Vi burde i sagens natur følge de retningslinier der er for rovdyr i kulturlandskaber og afskyder alle individer og grupper, som går tæt på by og borgere. De sky ulve kan få lov til at overleve, resten bør afskydes før der sker en ulykke.

 

Link.

 

 

2015-05-03:

7-årig dreng i Finland er tæt på ulv ved busstoppested. Ulven var 20 meter fra drengen lige da skolebussen kom. Dette kunne have gået helt galt. Tidligere ulvedrab viser, at især børn under 12 år er udsatte, idet ulvene ser det som et lettere bytte ift. fuldvoksne. Omvendt er de 2 ulvedræbte i Nordamerika begge fuldvoksne, så ingen kan føle sig sikker her.

 

Link.

 

2015-05-03:

Prærieulv angriber voksne udenfor New York. Gentagne angreb.

 

Link.

 

2015-04-30:

Ulv løber forbi børnehave i Viborg. Fuldstændig uvirkeligt, at der nu er ulve helt tæt på bymidten. Hvor er sikkerheden henne?

 

Link.

 

 

2015-04-14:

Landmanden Helge Johannes fra byen Uelzen syd for Hamborg - omkring 250 km fra den danske grænse - har det svært med ulve efter hans oplevelse med nærgående ulve på hans mark.

 

Et ulvekobbel passerede fuldstændig ligegyldigt hans traktor under markarbejde og nu rejser han og andre spørgsmålet, hvilke risici vi udsætter os selv for med den uhæmmede vækst i ulvebestanden i Europa.

 

Se hans optagelser her. (pdf)

 

2015-04-14:

Hvor farlig er ulven egentligt?

Givskud Zoo's dyrepasser oplyser, at han ikke personligt er bange for ulven i den danske natur.

Men han oplyser samtidig, at han aldrig ville lade små børn lege alene i skoven. Hvad er det vi er ved at gøre ved vores land?

 

Er der nogen der har tænkt dette ulveeksperiment til ende i Danmark? Børn kan nu ikke lege alene i skovene uden risiko for at blive spist af ulve i Danmark? Er det slut med orienteringsløb for børn? Skal vi forældre skygge al aktivitet med børn i den danske natur fremover? Kan vi tillade vores børn at lege på mark og den danske natur? Se iøvrigt tysk landsmands opteagelse r af ulvekobbel, der uden skyhed passerer hans traktor på en tysk mark. Hvad var der sket, hvis det var legene børn og ikke en landmand i sin traktor?

 

Se interview med dyrepasseren. (pdf)

 

2015-04-14:

Tysk jæger bliver angrebet af ulv under natlig vildsvinejagt og giver varselsskud med Walther pistol og ulven flygter herefter, men inden da har ulven strejfet jægerens ben og den chokerede jæger skynder sig hen til sin bil og anmelder herefer angrebet til det tyske politi.

 

Hvad mon der ville være sket, hvis den pågældende jæger ikke havde et håndvåben i hylster for hurtig selvforsvar? Se artikel herom (pdf).

 

2015-04-08:

En 77-årig kvinne er død og spist delvist af en ulv i Rusland. Det skete nær hendes hjem hjem i Borovitsa i centrale Rusland. Det forventes, at ulven vil blive afskudt hvis muligt, da den nu har fået smag for menneskekød. Se mere her.

 

2015-03-26:

Kvinde i nærkontakt med ulv lige udenfor Mårdshyttan og ulven lavede adskillige skinangreb. Det lykkedes først at få den jaget væk, da kvindens mand kom ud med en kasserolle og fik den jaget bort. En skræmmende oplevelse. Link

 

2015-03-24:

Ulv sidder foran fritidshjem i Randers. Lægger en lort, da en medarbejder kommer ud og går derefter roligt fra stedet. Intet tegn på en ulv der er skrækslagen for os mennesker, mere lidt ligegyldighed.

 

Dette kommer til at gå galt! Lad os håbe landets politikere kommer til fornuft og får igangsat en effektiv regulering af ulvebestanden i Danmark, så ingen kommer til skade.

 

Hvorfor ikke også sætte hajer ud , så mangfoldigheden bliver stor langs vores badestrande???

 

Link til Jyllandsposten (pdf)

 

2015-03-20:

Marielundsskoven et stenudkast fra Kolding har fået dræbt 3 rådyr af ulve. DNA prøver har idag konfirmeret, at det er ulve der har dræbt de 3 rådyr i Marielundsskoven. Se mere på link. Og TV2 link. (PDF) . Ulvene har været helt tæt på Kolding by og svært at se nogen form for skyhed fra deres adfærd her. Bekymrende udvikling for Danmark.

 

Se tillige hvor tæt skoven er på Kolding bymidte - kort.

 

2015-03-18:

Ockelbo kommune i Sverige har langt om længe fået tilladelse til afskydning af 2 ulve, som har været for nærgående. Afskydningen sker uden om den alm. jagtregulering, dvs. alt er tilladt, herunder natlig jagt på ulvene. Tidligere har der også været anvendt helikopter for at afskyde enkeltindivider på effektiv vis. Se mere herom (pdf)

 

2015-03-13:

Ulv løber omkring i villakvarter i Holland. Stik imod alle informationer til borgerne, tyder alt på, at ulvene ikke er sky af natur, men vader direkte ind i vores byer uden skyggen af angst for os mennesker. Hvad sker der, når et barn møder den næste sultne ulv? Se bl.a. disse link: BT og BT.

 

2015-03-11:

Senterpartiet i Norge har vedtaget, at borgere i ulveområder skal have tilladelse til at gå med pebberspray som beskyttelse mod ulv. Se link eller pdf.

 

Ulvepar i populært fritidsområde i Norge. Se link eller pdf.

 

2015-03-04:

Byråd i Sverige kræver omgående jakt på 4 ulve i nærområdet. Det viser hvor trængt visse ulveområder er for borgerne . Se link eller pdf.

 

2015-02-16:

Kobbel af ulve har kredser omkring gård i Norge og i flere omgange gået over gårdspladsen og markeret deres territorium der. De sidste par nætter har været uden ulvebesøg, men beboerne har været urolige over denne indtrængen. (pdf)

 

2015-02-10:

Senatet i Michigan ønsker gråulven fjernet fra listen over truede dyrearter. Senatet har udarbejdet en resolution til Congressen i Washington D.C. om at få fjernet gråulven fra listen over truede dyrearter. Se mere her. (pdf)

 

2015-02-09:

Omkring 1000 køer er dræbt af ulve i det mellemste Rusland. Landmændene kræver større indsats mod ulvene, som er steget voldsomt i antal de seneste år.

 

Se mere på vargfakta.se.

 

2015-02-09:

Finsk forslag indeholder både penge for at skyde ulve og forslag om at åbne mulighed for at sælge andele af ulverevir, dels for at holde ulvene under kontrol og dels for at se, i hvor stort et omfang befolkningen er villig til at betale for ulvenes eksistens. Indkomsten herfra skal bruges til at kompensere de beboere der må leve med skaderne fra ulvene til daglig. (link)

 

2015-02-07:

Vidne så 4 ulve, men blev bedt om at holde kæft?

 

2015-02-04:

Ulv med hundegalskab angriber familiemor med 2 børn i canada. Ulven gik direkte til angreb på familien på snescooter og gentog dette i 20 minutter.

 

See artikel med video. (pdf)

 

2015-02-04:

Antallet af ulve i Washington er stærk stigende og det samme er antallet af angreb på tamdyr. Selvom flertallet er for en population af ulve, så er flertaller tillige for en effektiv afskydning af ulve der angriber tamdyr. (link) (pdf)

 

2015-02-04:

Ulv efter ræv i Tistrup, kom racende igennem privat have.. 76-årige Karen Marie Uhre, som synes ulven, var en "grimme" en , blev lidt beklemt ved situationen og var ikke meget for at gå ud til sin bil efterfølgende. Link (pdf)

 

2015-02-04:

Ulveflok set ved Ribe, 4 ulve kom tæt på lokals have. Link (pdf)

 

Men problemet er selvfølgelig hvilke problemer nærgående ulve kommer til at give os i Danmark. I Sverige dræbes en hund af ulve en gang om ugen, er det virkeligt så fedt?

 

2015-01-28:

Antallet af ulve i Sverige er væsentligt større end officielt tilkendegivet. I et område er der skudt 11 ulve, hvor der oficielt er 6 ulve ialt. I flere områder er ulverevirene svundet ind i størrelse pga. flere ulvefamilier og årets jagt har vist stort antal skudte ulve i områder , hvor der officielt er ganske få ulve. Se link (pdf)

 

 

2015-01-28:

Mindst 17 ulve har besøgt Danmark eller bosat sig i Danmark. Heraf er mindst en bosat i det midtjyske. Se DR link. (pdf)

 

2015-01-28:

Wisconsin, antallet af ulveangreb på hunde er stigende, men det vurderes indtil videre at være pga. det milde værd. Se link. (pdf)

 

2015-01-28:

Michigan har gen-optaget forbuddet mod ulvejagt, trods en bestand på ca. 600 ulve. Tidligere tilladelse trukket tilbage efter ulvejagt i 2012. Se link. (pdf)

 

2015-01-27:

Ulvekobbel løber omkring blandt husene i Åmot, Ockelbo kommune, Sverige. En ulv var oppe på en altan, 4 ulve er set på den gamle kirkegård, mindst 3 ulve er set jage rådyr på lyssporet og markerer revir flere steder omkring/i byen Åmot. Link (pdf)

 

2015-01-27:

Ulve har dræbt og spist hund i Västmanland. Det skete ca. 50 m fra hundens ejer, som var ude at gå med sine 2 hunde. en grufuld død for en tamhund. Se billede af den spiste hund!

 

2015-01-26:

35 ulve er nu skudt i årets ulvejagt i Sverige. Jagten går til 15/2 2015, men der mangler kun 7 ulve endnu, så jagten bliver sikkert lukket indenfor et par dage. Der kan ses lidt detaljer her. De officielle statistikker fra Sverige kan ses her.

 

2015-01-26:

Ulven er kommet til Esbjerg. Se Jyllandslandspostens artikel herom - link. (pdf)

Den er observeret tæt på bebyggelse og 2 km syd for Esbjerg.

 

 

2015-01-25:

Ulve, coyotes og hunde kan avle hybrider af hinanden uden problemer og det betyder, at har vi ulve i beboede områder med hunde i Danmark, så vil der hurtigt opstå hybrider af ulv/hund og dermed vil "ulveracen" genetisk blive degenereret. Ønsker vi det?

 

Se den fulde artikel her eller udpluk nedenfor: (dpf)

 

"Wolves cannot be kept in settled landscapes, because of the impossibility of keeping wolves and dogs apart, and the destruction of the wolf genome by creeping hybridization. While I whole-heatedly agree that there should be no keeping of wolves and wolf hybrids as pets, the sheer size of the “wolf-dog” industry as well as past releases of wolf hybrids will insure further erosion of the genome of free-ranging wolves. Secondly, how is officialdom to know of wolf hybrids unless wolf numbers are strictly and closely regulated so that plenty of specimens are available for testing. Thirdly, from my experience identifying wolves or dogs from photos sent my way I have serious doubts that European wolf specialists can currently distinguish wolf from dog. Unless limits are set early to wolf numbers – and I see no hint of that – wolf populations will expand to destroy the populations of deer and turn to livestock and humans."

 

2015-01-22:

Børnehave stopper skoveture pga. ulve i området ved Ribe. Det åbne spørgsmål er hvor langt vi ønsker at indskrænke vores færdsel i naturen af hensyn til ulvens udbredelse i Danmark. Iøvrigt et dyr der afskydes systematisk i flere lande og med en meget stor bestand i Nordamerika, Europa og Asien. (pdf)

 

2015-01-22:

Vildrener er truet med udrydelse i staterne Whashington og Idaho i USA og derfor er der igangsat en systematisk afskydning af ulve i et 4 års program. Det sker med helikopterhjælp for at redde vildrenerne fra ulvene. (pdf)

 

2015-01-20:

Vi har ikke den nødvendige plads til ulve i Danmark. (pdf)

 

2015-01-20:

Hiker skød ulv i selvforsvar og reddede hans 3 hunde fra ulven. Hundeejerne brugte bagefter skindet, men får en bøde herfor, jfr. The Idaho Department of Fish and Game. (pdf)

 

2015-01-20:

Kvinde redder sin man fra ulven i Kazakhstan, kvinden dræber ulven med en køkkenkiniv. Se artiklen hos www.vargfakta.se. (pdf)

 

2015-01-19:

Aggressiv ulveforening spreder løgne om skudt ulv i Sverige. Svensk jægerforbund afdækker løgnene. Underlødigt angreb på jægerne i Sverige. Se Svensk jægerforbunds afdækning her. (pdf)

 

Se også mere om mængden af hadebreve til jægere i Sverige. Hvilken del af demokrati kan anti-jægerere ikke forstå? (pdf)

 

2015-01-18:

I Michigan er antallet af ulveangreb på tamdyr og husdyr fordoblet. Herunder 17 jagthunde dræbt af ulve det seneste år. (pdf)

 

2015-01-17:

6 såret efter ulveangreb i Kina. (pdf)

 

2015-01-16:

Ulven er en ny vildtart i Danmark og vi skal finde en måde at håndtere det på. (pdf)

 

2015-01-16:

Følg ulvejagten i Sverige for 2015. De første ulve er skudt idag.

 

Så mange ulve er skudt i 2015 på ulvelicenser, startet idag 16/1 2015. For Örebro og Värmland skal kan der skydes 36 ulve ialt. For Dalarne er tallet ikke opdateret pt., men følg med på siden og se status.

 

2015-01-16:

Den spanske bestand af ulve er i fremgang og det skaber konflikter i områder med skader fra ulven. (pdf)

 

2015-01-16:

Kongresmedlemmer i USA ønsker at fjerne gråulven fra listen over truede dyrearter. Gråulven har stor udbredelse i Nordamerika, Østeuropa og Rusland. Debat herom i USA. (pdf)

 

2015-01-15:

Hund dræbt af ulve i Norge. Antallet af hunde dræbt af ulv er i voldsom vækst med det stigende antal ulve. (pdf)

 

2015-01-15:

Italiensk bonde omringet af ulvekobbel med sine 2 hunde. Redede sig selv, men sine 2 hunde blev dræbt. (pdf)

 

2015-01-15:

Svensk ulvejagt skydes alligevel igang imorgen. Opsættende dom om indstilling af jagt på ulv i Sverige er blevet omstødt af Kammerretten i Göteborg. Se detaljer. (pdf)

 

2015-01-14:

Ulvejæger:

Ulvekobler i Danmark fra efteråret, se fulde artikel hos Jyllandsposten.(PDF)

Det vurderes , at der er op til 3 ulvefamilier etableret i Jylland, så nu bliver det spændende, hvordan Danmark vil håndtere ulvenes adfærd, så vejledningen fra Århus Universitet overholdes.

 

"I notatet til Naturstyrelsen peger Aksel Bo Madsen også på enkle forholdsregler, der kan sikre, at konflikter ikke opstår:

 

  • Være opmærksom på, at der ikke er flere ulve, end at de alle nemt kan finde føde i naturen – langt fra mennesker
  • Man aktivt og hurtigt fjerner enkeltindivider, der udviser tegn på tilvænning til mennesker.
  • Man oplyser befolkningen om, at man ikke skal opsøge endsige fodre ulve af nysgerrighed eller misforstået omsorg, da dette netop vil fremme en tilvænning til mennesker.
  • Man i forbindelse med regulering efter Habitatdirektivets bestemmelser selektivt fjerner ulve i de områder, hvor der på trods af afværgeforanstaltninger fortsat er risiko for tilvænning over for husdyr eller mennesker." (Kilde)

 

2015-01-09:

Svensk domstol stopper planlagt ulvejagt på fredag, se mere på link.

 

2015-01-08:

Kirgisisk mand på 23 år overlever ulveangreb og måtte kæmpe mod ulven i halv times tid, indtil hjælp kom frem.

 

2015-01-07:

74-årig mand angrebet af ulv i Georgien - ses mere på www.vargfakta.se/nyheter.

 

2014-12-31:

Ulv skudt i Västra Göteland, Sverige. Afskydning af hunulven skete efter gentagne angreb på tamdyr i den nordre del af Västra Götaland. Afskydningen forventes dog ikke at stoppe angrebne på tamdyr i området, da ulve i familie lærer hurtigt af hinanden og erfaringer fra Montana, USA, viser at hele ulvefamilien skal afskydes for at stoppe problemet. (Norge har tidligere fulgt denne procedure i 2002)

 

"Man har også kommet frem til, at hvis en ulv i flokken begynder at tage tamdyr, så må hele flokken tages bort! Ulvene lærer direkte af hinanden og i begyndelsen tog man kun den skyldige ulv bort. Men uden undtagelse fortsatte problemet med angreb på tamdyr. Resten af ulveflokken kan ikke koble afskydning af et individ til angrebene på tamdyr og fortsætter dermed angrebene på tamdyr"

(Vildtbiolog Dianne Boyd, University of Montana, USA, ulvesymposiet Vålådalen 2012) (pdf)

 

Start på ulveangreb på tamdyr kan kun stoppes ved afskydning af hele ulvefamilien.

 

2014-12-31:

2 hunde angrebet af ulve i Sverige på nytårs aften. (pdf)

 

2014-12-31:

Ulv skudt i Gausdal i Norge efter angreb på rener, hvoraf 40 med dødelig udgang indenfor 3 dage op til nytår. Antal skambidte rener er ikke oplyst.

 

2014-12-22:

Ulvejagt tilladelse trukket tilbage i Dalarna, på trods af at det er det område i Sverige med flest ulvefamilier. (Link)

 

2014-12-20:

Ulv i midtsverige jages efter drab på 4 hunde på én uge. Helikopter deltager i jagten på ulven.

 

2014-12-01:

Ulvefakta fra Naturvårdsverket i Sverige, opdateres løbende. (pdf)

 

2014-11-23:

Rådyr dræbt af ulve tæt på institution, jysk landsby bekymret. (pdf)

 

2015-11-12:

Jyske virksomhedsejere vil gerne donere et større antal ulve til København, så hele Danmark kan nyde de store dyr. (pdf)

 

2014-11-11:

Finland tillader licensjagt på ulve for at løse problemerne og afskyde problemulve og holde bestanden på et håndterbart niveau. (Link)

 

2014-11-06:

Ny plan skal sikre ulve i Jylland.

 

2014-09-17:

Ung jæger skyder ulv i selvforsvar i Canada, da hans hund bliver angrebet af ulv.

 

2014-09-17:

Ulv i midtjylland tager for sig af fårene i midtjylland, landmand fortvivlet.

 

2014-09-13:

Teenager angribes af ulv i Minnesota.

 

2014-08-22:

5 hunde dræbes af ulve på 3 dage, Michigan's Upper Peninsula.

 

2014-08-20:

Stærke billeder af ulvedræbte får i Jylland.

 

2014-08-15:

Ulv har dræbt 40 får i Jylland.

 

2014-05-05:

Farce i Sverige. Ulve skal mærke før de kan frigives til jagt. (pdf)

 

2014-02-12:

Ulveproblemer i Finland - Rener dræbes i stort antal. Se listen over angreb seneste 2 uger på linket.

 

2014-01-19:

Risiko for øget illegal ulvejagt i Sverige og Finland pga. manglende tro på demokratiet og håndtering af de dagligdags problemer med ulvene, som en ½ mio mennesker lever under i de Finske og Svenske områder med ulvefamilie. (Link)

 

2013-10-28:

Skovarbejder angribes af ulve. Han reddes af sine store hunde, hvoraf en dræbes af ulvene.

 

2013-10-11:

Ulv dræber 20 får i Skåne.

 

2013-09-13:

Ny fåreflok angrebet af ulv i Jylland.

 

2013-09-06:

Ulve dræber får og husdyr i Jylland.

 

2013-08-28:

Teenager overlever natligt ulveangreb under telttur.

 

2013-08-23:

Norge skyder ulve der udgør skade på tamdyr og husdyr. År til dato er 12 stk skudt. Heraf stammer 10 ulve fra Sverige og 2 ulve fra Norge. Størstedelen af ulvene i Norge/Sverige er fra Sverige og Norge deler område med mange af disse ulve.

 

2013-08-13:

5 sulte ulve angriber indbyggere i kinesisk landsby og flere skambides. (Link)

 

2013-8-04:

Svensk domstol underkender jagt på ulv der dræber får i Skåne. Det er efterfølgende ændret og nu bliver ulve der gør skade i større omfang dræbt.

 

2013-08-04:

Ulv dræber 9 får i Skåne.

 

2013-04-11:

Lamaer sættes ind i Skåne mod ulve på forsøgsbasis.

 

2013-03-22:

Ulv angriber får i Jylland.

 

2013-03-07:

Dokumenteret, at det er ulve der har dræbt får i Skåne. (pdf)

 

2013-02-27:

Ulv dræber 27 får i Tyskland.

 

2013-02-25:

Ulv angriber fåreflok i Jylland. 8 får dræbt.

 

2013-02-01:

Ulve set i Skåne.

 

2013

Finland - Samer er truet af ulvens store indhug i renbestanden.

 

2012-12-07:

Canadisk jæger angrebet af ulv på snescooter ved Fairbanks. Slap med skrækken, men i sagens natur rystet.

 

2012-12-01:

Ulv set i Jylland.

 

2012-12-08:

7 hunde dræbt af ulve i Finland. Jagten på 2 ulve sættes ind i Finland.

 

2012-07-17:

Kvinde dræbt af ulve i dyrepark i Svergie. Ulvene var opvokset med den kvindelige dyrepasser, hvilket viser hvor farlige selv "bondede" ulve er for mennesker. Der har tidligere været betalte turistbesøg indenfor hegnet for at opleve ulvene helt tæt på i en time, hvilket idag virker grotesk. (pdf)

 

2011-12-06:

Kvindelig jogger dræbt af ulvekobbel. Det er dokumenteret efter DNA test og 8 afskudte ulve, hvoraf 2 matchede DNA fra den ulvedræbte.

 

2011-04-24:

Mor med barn angribes af ulve i Sverige. 2 ulve angiber mor med barnevogn udenfor Norrtälje, nord for Stockholm. Familiens hund blev først angrebet af den ene ulv og den anden ulv rettede opmærksomheden mod moren og barnevognen. Moren begyndte resolut at råbe højt og vifte med armene, hvorefter den anden ulv trak sig tilbage og familien bakkede tilbage mod byen, men med en hund mindre. (pdf)

 

2011-04-17:

Svensk familie angrebet af 2 ulve. Familiens hund dræbt af ulv, mens mor med barnevogn blev forfulgt af den anden ulv.. (pdf)

 

 

2011-04-12:

Ulv set ved havnen i Helsingborg, kommer ulven til Nordsjælland?

 

2011-02-11:

Russisk by belejret af 400 ulve midt i vinteren - 30 heste dræbt. Indbyggerne bekymret for deres sikkerhed.

 

2009-09-01:

Kritik af ulve - Når ignorance bliver til lyksaglighed

 

2009-01-29:

Dreng dræbt af ulv i Rusland.

 

2008-01-21:

Ulve angriber rensdyr i Finland.

 

2008:

Rapporten "The Wolf debate in Finland" udkommer.

 

2006-09-07:

6 mennesker angribes af ulv på Katherine's Cove beach ved Lake Superior. Ulven blev efterfølgende skudt og ingen hundegalskab konstateret. Billeder af 2 børn med skambid.

 

2007-09-29:

Ethologist Valerius Geist fra Canada advarer mod ulve som uskyldige ufarlige dyr, historien modbeviser dette, se hans rapporter herom. Part 1 - Part 2.

 

2006-06-02:

Ulveunderholdning i Skåne dyrepark - For 1900 SEK kunne der arrangeres 1 time ulvehygge indenfor indhegningen i skånes dyrepark. Siden da, er dyrepasseren blevet dræbt af selvsamme ulve, så mon ikke dette tilbud er stoppet igen.

 

2005-11-8:

Student dræbt af ulve i Canada, det er bekræftet med DNA bevis. Bekræftelsen kommer meget sent, da officielle kanaler havde svært ved at acceptere, at det var ulve der var årsag til den unge mands død. (pdf)

 

2003:

Udpluk af ulveangreb gennem tiden.

 

2002:

Alaska - Wolf attacks on humans are extremely rare. A government report [PDF] published in 2002 found there have been 49 "well-documented" cases of aggression toward humans by wolves in Alaska and Canada since 1942. More recent years have seen a couple of wolf-related deaths: In 2005, a man was mauled by four wolves in Saskatchewan, possibly after giving them food, and in 2010, a woman was killed by two or more wolves in Alaska while jogging. (Der er kritik fra flere sider af begrebet "dokumenteret ulveangreb", da det kræver dels prøve fra ulvene og dels vidner, hvilket i sagens natur er ikke altid er tilgængeligt)

 

1996-09-01:

In India, Attacks by Wolves Spark Old Fears and Hatreds - New York Times (pdf)

 

1996-08-15:

Patricia Wyman, 24 år, bliver angrebet og dræbt af 4 ulve d. 18/4 1996 i Haliburton Forest & Wildlife Reserve, Ontario. Ulvene i dyreparken havde aldrig udvist aggressiv adfærd tidligere, men Patricia havde dagen før nævnt overfor sin kæreste, at alphahanen havde udvist udfordrende adfærd dagen før hendes død, men det havde hun ikke oplyst sine kolleger om.

 

1944-1954:

The Kirov wolf attacks were a series of man-eating wolf attacks on humans which occurred in 1944-1954 in nine raions (districts) of the 120,800 km2 Kirov Oblast of the Russian Soviet Federative Socialist Republic[1] which resulted in the deaths of 22 children between the ages 3-17. In all cases, the attacks occurred in the April-December period, coinciding with the wolf’s cubbing season. (Link)

 

1937:

10 børn dræbes af ulve i Polen.

 

 

.

Nyheder

www.vargfakta.se bliver der løbende lavet opdateringer omkring problemer med ulve i og udenfor Sverige.

 

Nyheder om ulve:

Sverige

Norge

Nyheder - udpluk

 

Oregon Wolf Education:

Ulven er fredet, men hvad med renerne, køerne, hestene og vores husdyr?

Se stærke billeder fra drab på rener i Finland

 

 

Fish and Wildlife conservation, Washington, US. Nyheder fra Nordamerika omkring Ulve.

 

 

Manglende dialog om ulvene og afledte problemer skaber selvtægt i Finland og Sverige. Det er tiltaget i omfang efter EU har fredet ulven og fjernet nærdemokratiet og Sverige har øget strafferammen til 4 års fængsel for afskydning af ulv uden tilladelse.

Kilde: DR

 

 

Er ulve farlige i Danmark?

Århus Universitet (2013) har undersøgt risikoen og under følgende forholdsregler anses risikoen for lille:

 

1: Begrænse antallet af ulve, så det altid er

let at finde føde - langt fra mennesker

2: Ulvene ikke fodres af mennesker

3: Ulve der viser tilvænning til menesker,

skal hurtigt fjernes.

 

Se den fulde rapport og resumé nedenfor:

Læs om rapporten.

Download pdf-rapporten.

 

Norge har i 2002 udarbejdet et digert værk om ulven og problemer herom op gennem tiden. Antallet af "dokumenterede" ulvedrab på mennesker i Skandinavien, Europa, Nordamerika, Rusland og mellemøsten/Asien er forsøgt indsamlet og dokumenteret. Mørketallet for både uregistrerede skambid og forfølgelse på mennesker må antages at være signifikant og fremgår ikke af rapporten. Download pdf-rapporten.

 

Alaska og Canada undersøgelse af ulveproblemer fra 2002, i historisk perspektiv. Download pdf-rapporten.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED Ulvefakta.dk

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS